AUTOSTRĂZILE LUMII INTERIOARE

Life is God

maxresdefault 

Dar copiii au început a se zbate în pântecele ei; […] Domnul însăi-a zis:
„În pântecele tău sunt douăneamuri și două popoare se vor ridica din
pântecele tău; un popor va ajunge mai puternic decât celălalt și cel mai mare
va sluji celui mai mic!” Geneza/Facerea 25:22,23

Dualitatea este o condiție inerentă a vieții. Tot ce există e dublu. Omul este o creatură duală cu principii contrare încastrate în natura lui. Ele se războiesc înlăuntrul lui și prezintă atitudini antagoniste asupra vieții. Acest conflict este căutarea veșnică, războiul din ceruri, lupta nesfârșită a omului tânăr sau interior al imaginației pentru a-și afirma supremația Sa asupra omului bătrân sau exterior al simțurilor.

  • Și mulți dintâi vor fi pe urmă, și cei de pe urmăvor fi întâi. Matei 19:30

View original post 1,581 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: